Get Adobe Flash player

O firmie

Firma "ACTIV" dzia?a na rynku od 1990 roku. Pocz?tkowo w naszej ofercie znajdowa?y si? elementy z??czne, lecz stopniowo poszerzali?my zaktes asortymentu. Dzi? jeste?my w stanie zaoferowa? Pa?stwu niemal wszystkie rodzaje narz?dzi, elektronarz?dzi oraz wierte? renomowanych marek. Jeste?my w stanie sprowadzi? dany towar w du?ych ilo?ciach i po przyst?pnych cenach. Zamwienia realizujemy w krtkim czasie. W naszym sklepie mog? Pa?stwo skonsultowa? si? z fachow? obs?ug? i uzyska? niezb?dne informacje.

Jako firma z bogatym do?wiadczeniem staramy si? sprosta? wymaganiom naszych klientw, wci?? rozszerzaj?c zakres ?wiadczonych us?ug. W sprzeda?y posiadamy artyku?y najlepszej jako?ci w atrakcyjnych cenach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY